Jautājums organizatoram
Struktūrvienība Kontaktpersona E-pasts
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Inna Romānova inna.romanova@lu.lv
Juridiskā fakultāte Jānis Lazdiņš janis.lazdins@lu.lv
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Anna Luīze Bērziņa anna_luize.berzina@lu.lv
Sociālo zinātņu fakultāte Aija Zobena aija.zobena@lu.lv
LU Bibliotēka Mārīte Saviča marite.savica@lu.lv