Jautājums organizatoram
Struktūrvienība Kontaktpersona E-pasts
Humanitāro zinātņu fakultāte Maira Dandzberga maira.dandzberga@lu.lv
Teoloģijas fakultāte Jānis Rudzītis-Neimanis janis.rudzitis-neimanis@lu.lv
Vēstures un filozofijas fakultāte Rūdolfs Reinis Vītoliņš rudolfs_reinis.vitolins@lu.lv
Filozofijas un socioloģijas institūts Maija Krūmiņa maija.krumina@lu.lv
Latvijas vēstures institūts Kristīne Beķere kristine.bekere@lu.lv